Avrupa Birliği ve Kürdler!

Öyle görünüyor ki Türkiye Avrupa Birliği’ne bu haliyle girmeyecek. Eğer CHP Türkiye’de iktidara gelir belli başlı reformlar yaparsa, ancak o zaman Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi mümkün olabilir.

Dönemin Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günther Verheugen, Türkiye’nin Kürdlerin kültürel haklarına saygı göstermesi gerektiğini ve Roj TV’ye verdiği özel demeçte, Kürd meselesinin Türkiye ile AB arasındaki siyasal diyalogun bir parçası olduğunu söylüyordu. Peki, Kürtlerin kültürel haklarının garanti altına alınması ile Kuzey Kürdistan sömürgecilikten kurtulacak mı? Kürdçe Kuzey Kürdistan’da resmi dil olacak mı? Kuzey Kürdistan’da ekonomik bağımsızlık sağlanacak mı? Türklerin askerleri Kürdistan’dan geri çekilecek mi? Kürdistan’da Türk okulları kapanacak mı?

Avrupa, Kürdistan sorununa hep insan hakları ve kültürel hakların garanti altına alınması konusu ile ele aldı. Katalan, Bask ve Kuzey İrlanda sorununu çözemeyen Avrupa Kürd sorununu bu yaklaşımı ile ne derece çözecek? Kuzey Kürdistan’ın AB’ye girmesi ile Kürd sorunu çözülmeyecektir. Belli haklar kuskusuz elde edilecektir. Kürdler belki dilini rahat konuşacak kültürünü yasayacaklardır. Ama Kürdler sömürgecilik altında karni aç sokaklarda dolaşacaklardır. İşsizlik, açlık, susuzluk giderilmeyecektir. Kürdistan sorunu AB’nin yaptığı gibi bir demokrasi, insan hakları ve kültür sorunu değildir. Kürdistan sorunu devlet ve toprak sorunudur, yani milli bir sorundur.

Kürdlerin ülkesinin Kuzey parçası TC altında Lozan antlaşması ile birlikte işgal altındadır. AB (başta Fransa ve İngiltere olmak üzere) Kürdistan’ın bu hale gelmesinde sorumlu olduklarını bilmiyorlar mı?

PKK’nin yeni çizgisi ve TC’nin AB’ye girmesi ile Kürd ulusal hareketi tümüyle yozlaştırılmak istenmektedir. İleriki aşamalarda PKK silahı bırakacak ve bir “Türkiye Partisi” olarak ortaya çıkacak, Kürd tabanlı bir “Türkiye Partisi” olacaktır.

Statükoculuk kırılmadığı, Lozan antlaşması yırtılmadığı sürece Kürdlere kurtuluş yoktur. AB bu nedenle Kürd sorununu hiçbir zaman çözemez, çünkü Avrupa Birliği’nin Kürdlerin bağımsızlaşmasında hiçbir çıkarı yoktur. Bu nedenle Kürdistan sorununu ancak Kürdlerin vereceği kesintisiz mücadele ve ABD çözer. Kürdlerin taraf olarak oturmadıkları bir masada Kürd sorununu çözmek mümkün değildir.

Kuzey Kürdistan Avrupalılaşırken, Güney’de Amerikalılaşıyor. Doğu ve Batı’nın geleceği ABD’nin Suriye ve İran’a şu an vurup vurmayacağına bağlıdır. ABD silah kullanmaktan çok bu iki ülkeyi de diplomatik hizaya getirecektir. Burada esas olan Kürdlerin kendi aralarında birbirlerine taviz vererek iyi bir güç olmalarıdır.

Gelecek yıllarda Orta Doğu politikasını belirleyecek güç AB değil ABD olacaktır. ABD Kürd sorununa AB gibi demokrasi ve insan hakları çerçevesinde değil, ekonomik bazda yanaşıyor ve çözüm arıyor. İşin can alıcı noktamsıda bence budur. Kesin olarak diyebiliriz ki Güney’in durumu Kuzey, Batı ve Doğu’dan çok daha iyi olacaktır.

Ben şahsen Lozan’ı sıklaştırmaya çalışan AB’den hiçbir şey beklemiyorum.

Lozan’ı yırtacak tek güç ABD’dir.

Alan Lezan, Berlin – 08 Ekim 2004    19:00:38

 

 

%d blogcu bunu beğendi: