Yeni Yıl, Zaman ve Uzay

Fizikte zaman olaylar arasındaki mesafeye denilir. Zaman da diğer her fiziksel boyut gibi ölçülür: Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, sene, on yıl, yüz yıl, yüz bin yıl vs… Zamanı bulan insandır. Hayvanların zamanı ve saati yoktur. Zaman denilen bir şey de aslında yoktur. Zaman bir yanılsamadır. Einstein’e göre zaman uzaydaki ilk patlama ve bu patlama sonucu uzayın genişlemesi ile baslar. Rölativite teorisine göre mutlak zaman yoktur. Değişik biçimlerde hareket eden objelerin kendilerine göre bir zamanları vardır. „Kendi zamanı” denilen bu nesneler, aslında olmayan, bağımsız mutlak bir hızı vardır.

Halk dilinde sıkça rastladığımız „zamanım yok”, „zaman geçmiyor”, „kendine yeterince zaman alamamak”, „zaman kazanmak veya kaybetmek”, „zaman öldürmek” birer yanılsamalardır.

Ouanten mekaniğe göre bugün daimi bir zamanın oluşu kabul görülür. Ona göre her zaman aralıklarını sonsuz bölebilir. Uzun bir konudur. İlgililer internette yeterince bilgi edinebilirler. Benim üzerinde durmak istediğim takvimdir.

İlk saat bilindiği gibi Aztek, Maya ve Mezopotamya’da kullanılan güneş saatidir. Bundan evveli insanlar güneş ile yatar, güneş ile kalkarlardı. Randevu stresi yoktu.

Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü 365 ila 366 gün arasında ve bir turunu yaklaşık 24 saatte alması tesadüf değildir – çünkü takvim sistemimiz güneşe dayalıdır. Miladi takvim zaman içinde kendini dünya çapında kabul ettirmiş olsa da, bugünün takvimleri dünyanın her yerinde aynı değildir. Takvimler dört büyük grupta özetlenebilirler: güneş ve ay takvimleri, karışık form olarak ay-güneş takvimleri ve yıldız takvimleri.

31. Aralık 2005 günü Gregorian (Hristiyanlık dünyasının) takviminin 2005’ci yılıdır.  En eski yazılı takvimler ise şunlardır:

9. Eylül 5735’de Yahudilerin Takvimi
15. Subat’da 50. Sene ve 78’ci zyklus eski Cinlilerin,
14. Ocak 2727 Julianlilarin,
30. Nisan 2723 Misirlilarin
21.Mart 2616 Kürdlerin,
16. Subat 1394 Müslümanlarin,
29. Temmuz 1343 eski Fars Takvimi,
20.Mart 895 yeni Fars Takvimi.
22. Eylül 182 Fransız devrimi takvimi vs.

„Yeni Yıl” a Batı’da Silvester/Sylvester (ormanda yaşayan) denilir. Silvester bir Papa’nın ismidir ve Kilise’nin tarihi ve gelişimi bakımından büyük öneme sahiptir. Papa Silvester Kilise’yi 4.yy yeniden düzenler ve 31. Ocak 314’de Papa olarak taçlanır ve 31. Aralık 335’de ölür. Bu nedenle 31. Aralık kutsal bir gündür. 31. Aralık’ın Sylvester ismini ondan alır. Hristiyanlıktaki bu kutsal gün Kilise tarafından 354 yılından beri kutlanılıyor.

Bugünkü Batı takvimini 1582’de düzenleyen Roma’da görev yapmış Papa Gregor XIII (1572 -1585). Papa Gregor, Gaius Julius Caesar’ın İsa’dan önce yaptığı takvimi sadece düzeltiyor.

Dünya bir yılda, yani 365 günde (12 ayda, 52 haftada ) bir kere güneş etrafında dönüyor. Yeni yıl özünde budur…

Alan Lezan, Frankfurt am Main – 31. Aralık 2005

%d blogcu bunu beğendi: