Kürdistan’ın Bağımsızlığı ve Devleti Üzerine 12 Tez

1. Türkiye’yi “demokratik partiler” değil, ırkçı ve despot Türk devlet yönetiyor ve bu devlet Kürdlerin inkârı üzerine kurulmuştur, dolayısıyla Kürdlerin herhangi bir hakka kavuşmasını istemez…

2. Türkiye’de hiçbir zaman demokrasi olmadı ve Avrupa tipi demokrasi hiç olmaz, çünkü demokrasi aynı zamanda kültür ile ilgilidir. Araplar, Farslar ve Türklerin hepsi Oxford’dan mezun olsalar da bu ülkelerde kültürlerinden dolayı demokrasi çok zor olur. Ayrıca sömürgeci ülkelerde demokrasi olur ya da olmaz bu Kürdlerin sorunu değildir.

3. Düşmandan hak-hukuk adalet beklemek beyhude bir çabadır…

4. Kürdler söz konusu olduğunda bütün sömürgeciler A’dan Z’ye aynı düşünür.

5. Kıblemiz Kürdistan’dır ve Türkler, Araplar, Farslar en azılı düşmanımızdır. Düşman ile uzlaşılmaz, savaşılır.

6. Senin ülken sömürge ve işgal altında. İşgalcileri ülkenden atman gerekirken, sen kalkmış ülkeni işgal eden ülkelere, en azılı düşmanına ortak ediyorsun. Bu ihanettir!

7. Gücün düşmanı ülkenden dışarıya atmaya yetmiyor mu? Güç topla, örgütlen! 40 milyonluk bir halktan bahşediyoruz. Bu küçümsenecek bir sayı değil. Zaten bu tür bir mücadele ömrümüzü aldığı gibi, zafere ulaşana kadar nesilden nesile devredilir…

8. Bütün Kürdler dört parçada tam bağımsızlıktan yana olmalıdır. Bağımsızlık zor mu? Evet, dört parçada çok zor ama Güney’de ileride konjonktür el verirse mümkündür. Eğer Güney bağımsız olursa diğer parçalarda yavaş yavaş süreç içerisinde olur… Bağımsızlığa olan umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyelim…

9. Amacı bağımsızlık (federasyon) ve devletleşme olmayan hiçbir kişiyi, kurumu, kuruluşu, partiyi veya örgütleri desteklemeyelim…

10. Genel ve aydınlatıcı, Kürdler de ulusal bilinç geliştiren paylaşımlar yapmalıyız. İnsan kültüne karşı olduğumuz için hiçbir partiyi veya başkanını fetişleştirmeyelim ve hepsini yanlışları varsa eleştirelim… Kişileri, partileri, parti başkanlarını putlaştırıp tapmayalım…

11. Bizim tarafımız çilekeş Kürd halkının tarafıdır. Ve bu halkın çıkarları kişi, kurum, kuruluş, parti ve örgütlerin çıkarlarının üstünde ve ötesindedir. Hali hazır da Kürd partileri Kürdlerin asıl çıkarlarını savunmuyorlar ve kendi parti çıkarlarını Kürd ulusunun çıkarlarından daha üstün tutuyorlar, dolayısıyla futbol takımı tutar gibi “particilik” yapıyorlar… Bu kötü durumu aşmak gerekiyor; “Her şey Kürdistan için,” demeliyiz ve bağımsızlıktan, devletleşmeden yana olan bütün Kürd partilerini ve Kürdleri bir çatı altında (Ulusal Kongre) toplayarak kayda değer bir güç olmalıyız, çünkü haklı olan değil, güçlü olan kazanır. Belli bir gücünüz yoksa kimse sizi dikkate almaz!

12. Kürdler zengin ülkelerinde en kötü fakirliği yaşıyorlar. Bunun tek nedeni devletsizlik ve sömürgeciliktir. Sömürgeciler zenginlik kaynaklarımızı yağmaladıkça bu sefalet son bulmayacaktır. Bu nedenle Kürdistan’da sömürgecilik sona ermedikçe Kürdlere kurtuluş ve özgürlük yoktur. Bu gerçeği iyi bilince çıkarmak lazım. Yaşadığımız sürece bağımsızlık ve devletleşme hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmemeli onu her yerde savunmalıyız ve bu hedef için çalışan herkesi desteklemeliyiz…

Alan Lezan | 22. 04. 2022

%d blogcu bunu beğendi: