Kürdistan Bayrağı’nın anlamı:

Kürd bayrağı, kadim Kürd inancı ve kültürünün sembollerinden teşkil edilmiştir ve Medler zamanına, yani MÖ 6. ve 5. yüzyıllara kadar uzanmaktadır.

Kürd bayrağında dört renk vardır; yukarıdan aşağı kırmızı, beyaz, yeşil ve ortasında 21 ışınla birlikte sarı Güneş.

Kırmızı: Hem özgürlük için mücadeleyi temsil ediyor, hem de Ateş’i simgeliyor ve Kürd halkının yiğitliği ve kahramanlığının sembolüdür. Kırmızı aynı zamanda sevgidir, cesaretli insanların ve yaşamın rengidir.

Yeşil: Tabiatı simgeliyor; Kürd halkının üzerinde yasadığı ülkesi Kürdistan’dır.

Beyaz: Barış ve sükûneti, doğa ile uyumunu simgeliyor.

21 ışınla birlikte sarı Güneş: Aydınlıktır, samimiyettir, yaratıcılıktır, dinde ilahi varlığı simgeleyen renktir. Sarı, spektrumda en aydın renktir ve diğer renklerin tümünü içinde barındırır. Güneş yaşamın kaynağıdır. Ruh ve bedeni sembolize eder. İndividüalizmin nasıl yaşanılması gerektiğini gösterir.

Güneş amblemi, Kürdler için antik çağdan beri dini ve kültürel bir anlamı vardır. Güneş’in 21 ışınları Kürdlerin ataları olan Ezidi dininde efsanevi/mistik bir anlama sahiptir… 21 Mart Newroj eski Kürd takvimine göre hem aybaşı, hem de yılbaşıdır.

Ayrıca 21 Mart (Newroj) kışın (karanlığın) bitişi, ilkbaharın (aydınlığın) başlangıcı ya da doğuşunu; yani aydınlığın karanlık üzerine zaferidir. Newroj, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Güneşin ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

Keza Güneş Kürd inançlarında kıbledir. Yâresânilik, Ezîdîlik, Alevîlik / Rea Haq’ta ibadet edilince insanlar yüzünü Güneş’e dönerek dua ederler. 21 rakamı ve onun temsilleri, bir fikrin, bir varlığın yeniden doğuşunu temsil eder. Bu, pek çok zorluklardan sonra yeniden doğan Kürt ulusunun bayrağıdır.

Kürdlere Ateş’in ve Güneş’in çocukları denilmesi bundan dolayıdır.

21 ışınla Güneş sembolü dünyada bir tek Kürdlerin bayrağında vardır.

Alan Lezan | 12. Şubat 2020 | Saat: 20:28

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: