Kürdistan Neresi

Kürdistan, Orta Doğu’da 550 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip, 1923 Lozan Antlaşması’yla 4 parçaya bölünmüş bir ülkedir.

Kürdlerin Arap, Fars ve Türkler ile hiçbir ortak yani yoktur.

Kürdistan kendi başına bir ÜLKE, Kürdler ise kendi başına bir ULUStur.  Arap, Fars ve Türkler Kürdistan’da sadece işgalcidir. Bu milletler Kürdlerin zenginlik kaynaklarını son 100 yılında sömürmekle kalmamış, Kürdlere inanılmayacak derecede baskı, zulüm, işkence, sürgün, hapishane uygulamışlar ve halende uyguluyorlar.  

Kürdistan’ın Güney’i (Irak tarafında işgal edilmiş parça) 1992’de itibaren özgürdür ve orada Araplar ile federasyon vardır ama bu federasyon istenildiği gibi işlemiyor. Araplar orada Kürdlere yasamı zehir ediyorlar.

Kürdistan’ın Kuzey’i ( Türkler tarafından işgal edilmiş parça) hiçbir statüsü yoktur. Kuzey Kürdleri burada işgalci Türklerin seçimlerine giriyorlar. Oysa Türkiye başka, Kürdistan başka bir ülkedir. Kürdler neden başka bir ülkenin (hele bu ülkede işgalci ülkeyse) seçimlerine ve parlamentosuna giriyorlar? Anlamak zor.  Bu parlamentoda Kürdler üzerine bütün sömürü, baskı, zulüm, işkence, sürgün, hapishane planları yapılıyor ve uygulanıyor. Kürdler bunlara nasıl ortak oluyor?

Kürdistan’ın Batı ve Doğu parçalarında da Kürdler sömürgeciler tarafından yok sayılmaktadır. 

Bu nedenle Kürdlerin yapacağı tek şey organize olup Kürdistan’ı bütün parçaları birleştirerek tam özgür ve bağımsız olmaları gerekiyor.

Kürdler özgür ve tam bağımsız olmadıkları sürece; baskı, zulüm, acı, işkence ve sefalet son bulmayacaktır.

Burada esas olan Kürdlerin kendi zenginlik kaynaklarına sahip çıkmalarıdır. Zaten Kürdlere ne olduysa bu zenginlik kaynakları yüzünden oldu, çünkü Kürdlerin ne acılar çektiği sömürgecilerin umurunda değil. Nasıl olurda Kürdler zengin ülkelerinde en kötü fakirliği ve sefaleti yaşıyorlar?

Bu nedenlerden dolayı sömürgeci parlamentoya girmek, sömürgeci partileri desteklemek Kürdlere yapılacak en büyük ihanettir. Kürdler sömürgecilerin her şeyini reddetmelidir…

Alan Lezan | 25.06.2022

%d blogcu bunu beğendi: