Din ve ideolojik Tartışmalar Üzerine

Ulusal mücadelesi veren Kürdleri dinsel ve ideolojik tartışma ve çatışmalara çekmek doğru değildir, çünkü Kürdlerin din ve ideoloji sorunu değil, ULUSAL sorunu vardır. Ulus deyince de hırsızından tutalım dincisi, ateisti, sağcısı, solcusu, komünisti, muhafazakârı, Alevi’si, Sünni’si vs. kapsayan (herkesin olduğu) bir toplumdur.

 Bu nedenle herkesin aidatıyla var olduğu ama ULUS’un bütünlüğünü koruyup hareket ederek düşmana karşı tek yumruk, tek yürek olamazsak dört despot ve gerici devletlere karşı devletimizi kurup, bağımsız olmamız mümkün değildir, çünkü haklı olan değil, GÜCLÜ olan kazanır! Dolayısıyla bu tür tartışmaların Kürdistan Ulusal Hareketi’ne zırnık kadar bir getirisi yoktur…

Güney Kürdistan Anayasası bize örnek olmalıdır:

Madde 9:

1) Kürdistan Bölgesinin vatandaşları, ırk, renk, cins, dil, etnik köken, din ya da toplumsal konum bakımından aralarında hiçbir ayırım olmaksızın, hakları ve görevleri itibariyle kanun önünde eşittirler.

Alan Lezan | 26.06.2021

%d blogcu bunu beğendi: