Kürdler bir ULUS, Kürdistan bir ÜLKEDİR!!!

Türkler neden üstüne basa basa Kürd yok diyorlar, Kuzey Kürdistan’a “Doğu”, “Güney Doğu Anadolu Bölgesi” vs. diyorlar? Onlar Kürd kelimesinden kaçınarak, Kürdleri ve ülkesinin isimlerini değiştirerek, bir ULUS olan Kürdleri inkâr ve imha etmek istiyorlar. İşte onun içindir ki ben şahsen her yerde durmadan Kürdlerin bir ULUS, Kürdistan’ın bir ÜLKE olduğunu ve bu ULUSUN, ULKENIN sömürgeciler tarafından IŞGAL edildiğini dile getirenlerdenim, çünkü Kürdlerin belli bir coğrafyası, dili, kültürü, beş bin yılı aşan tarihi ve diğer milletlerden ayrı olduğu bir gerçeği vardır! Bu gerçeği kim inkâr ederse etsin sonuç alamayacaktır.

Bana göre her Kürd’ün dindarı, ateisti, sağcısı, solcusu, yeşilcisi, hırsızı, yankesicisi bu özgürlük ve bağımsızlık savaşında yerini almalıdır, çünkü bizler Kürd kültürüne ait olduğumuz için sömürgeciler aramızda fark gözetmeksizin bizi eziyor, sömürüyor ve baskı uyguluyorlar. Kısacası Kürdlere karşı topyekûn bir IMHA ve INKAR politikası olduğundan, bizimde onlara karşı savunmadan çok, TOPYEKÜN saldırıya geçip onları HERŞEYİYLE ülkemizden kovmamız gerekiyor.

Bu bağlamda, örneğin Kürdler arasında çok çeşitlilik, plüralizm, demokrasi olmazsa bizim GÜÇ toplamamızda zor olur. Düşmana taviz vermeden, onun ile uzlaşmadan kendi aramızda, -neyi savunursak savunalım, hangi düşüncede olursak olalım- KÜRD olduğumuz için ezildiğimizden ORTAK noktamız olan Kürdistan’ın özgürlüğü, bağımsızlığı ve federal devletleşmesi için DAYANIŞMA ve ITTIFAKTA olmamız gerekmektedir.

Birlik, dayanışma, ittifak demek, başka düşüncede olup da Kürdistan’ın bağımsızlığını isteyen her Kürd ile KONSENSUS oluşturmak demektir. Yukarıda da değindiğim gibi düşman bize saldırınca sen komünistsin, yok muhafazakârsın, yok ateistsin, ya da Safi veya Sünni, Alevisin demiyor. Onlar bir bütün Kürd olduğumuzu ve kendi “ülkelerini böleceğimizi” düşünüyorlar ve bize saldırıyorlar. Oysa onlar tarafından dört parçaya bölünen Kürdistan’dır.

Son 30 yılda bir Kürd/Türk savaşı olmuştur. Türkler bu savaşın ismini bile koymak istememiş, onlara terörist demiş, Kürdlerin varlığını yine inkâr etmiştir.

Aslında Türklerin Kürd Ulusal Hareketi’ne “terörist”, “bölücü” sıfatı yapıştırması bir anlamda Kürdleri ahmak yerine koymak anlamına da geliyor, çünkü sanki Kürdlerin dünyadan haberi yokmuş gibi, Kürd Gerillasını/Peşmergesini tanımıyormuş gibi aptalca konuşuyorlar. Oysa herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, fakat asil sorun Kürd milliyetçi, dinciler ve komünistler arasındadır. Bunlar ne yazık ki halende düşmana karşı ITTIFAKA gitmemişler, TOPYEKÜN ÜLKE SAVUNMASI YAPMIYORLAR, ITTIFAĞA gideceğe de benzemiyorlar.

Diğer ülkelere bakınca karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: Almanya’nın, Rusya’nın, ABD’nin ve diğer dünyadaki 195 devletin hepsinin komünist, dinci ve milliyetçileri aynı parlamentoda oturur, ülkenin savunması söz konusu olduğunda herifler sağcı-solcu-dinci demeden SAVUNMAYA geçerler. Peki, Kürdler de bu neden yok? Bana göre bunun nedeni ULUSAL BİLİNCİN olmamasından kaynaklanıyor.

Bu sağcılık, solculuk, dincilik vs. ideolojiler diğer dünya halklarında da vardır. Ama bilindiği gibi sağcılık, solculuk, dincilik vs. ideolojiler diğer dünyadaki 195 ülkenin halklarında sorun oluşturmuyor, çünkü bu ideolojileri savunanların hemen hepsinde ULUSAL BILINC vardır.

ULUSAL ve POLİTİK BİLINÇ OLMAZSA OLMAZ!
Bunu bence her Kürd BILINCE çıkararak üstünde durmalıdır.

Benim kısaca BİRLİK, DAYANIŞMA ve ITTIFAKTA anladığım herkesin aidiyetleriyle olup ORTAK talepler etrafında TEK YÜREK, TEK YUMRUK olmaktır. İsteyen komünist olur sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için mücadele eder, isteyen anarşist olur, diğeri Müslüman, bir başkası Alevi, Şafi veya Zerdüşt… Tüm bunlar ÜLKEMIZI SAVUNMAKTA engel değil, tam tersine bizim KORUMAMIZ gereken ZENGINLIKLERIMIZDIR. Öyle ya! Kürdler de bir millettir ve diğer milletlerde olan her şey Kürdlerde de vardır. Ne var ki, Kürdlerin ülkesi işgal altındadır. Bu nedenle her şeyden önce herkes DÜŞÜNCEDE ÖZGÜR OLSUN, yaşam üzerine rüyasını dile getirsin ama IŞGAL EDILMIS ÜLKESINIDE DÜŞMANDAN ILKIN KURTARSIN. Dinciyse birisi, dincimizdir, komünistse birisi komünistimizdir, sağcıysa birisi sağcımızdır. Sağcı dedim de aklıma gerçekten “Kürd faşistleri” geldi. Sahi Kürdistan’da Kürd faşistleri yani Türklerin MHP’si gibi aşırı sağcı bir parti veya örgüt var mı? Ben tanımıyorum ve bu nedenle Kürd toplumunun Orta Doğu’da DEMOKRASIYE en yakın toplum olarak görüyorum. Yani asıl sorun SÖMÜRGECILIKTIR! Sömürgeciliğe son verilmedikçe isterse sömürgecilerde tam demokrasi olsun, hiçbir şey değişmez. İnsanlarımız yine aç susuz, perspektifsiz zengin ülkelerinin sokakların da dolaşacak karın tokluğuna orada burada zor şartlar altında yaşamını geçirmek zorunda kalacaktır. İngiltere ve İspanya’da en güzel demokrasi vardır. Ama Kuzey İrlanda özgür ve bağımsız mı? Ya da İspanya’da Basklar ve Katalanlar!

Din ve ideolojiler üzerine tartışmalar elbette doğaldır ama bu tür tartışmaların Kürdistan Ulusal Kurtuluş davasına bir zırnık kadar getirisi olmadığı gibi büyük enerji ve zaman kaybına uğratıyor. Değerli zamanımızı bos tartışmalar ile geçirmeyelim, bilakis bilim ve teknoloji, kültür, sanat ve kurtuluşumuz üzerine tartışalım. Bırakın kim neye inanıyorsa inansın, bu onun kişisel tercihidir. Bize bizden başka düşünenlere saygı duymak gerekiyor. Burada esas olan ORTAK amacımızdır! Her insan düşüncede, yemede içmede, giyim kuşamında sonsuz özgür olmalıdır. Dinler, ideolojiler bir ulusun devletleşmesin de, özgür ve bağımsız olmasında bir engel değildir. Bunun dünyada sayısız örneği vardır.

Zaten KÜRDISTAN sorunu, dil, kültür sorunu da değildir. SORUN MILLI BIR SORUNDUR! YANI DEVLET VE TOPRAK SORUNUDUR! Bu nedenle:

  1. Birbirimize hakaret ve küfür ederek birbirimizi rencide etmeyelim. Hangi görüşü savunursak savunalım birbirimizle ORTAK AMACIMIZ için her zaman dayanışmada olalım. KÜRD KÜRDE DÜŞMAN DEĞILDIR ve de OLAMAZ!
  2. HEDEF: BAGIMSIZ, BİRLEŞİK VE EN DEMOKRATIK KÜRDISTAN!
  3. Düşmana karşı bu hedefe ulaşmak için her yol ve yöntem meşrudur!

Alan Lezan, Frankfurt am Main – 23.11.2008 21:29

 

%d blogcu bunu beğendi: