Kürdler bir ULUS, Kürdistan bir ÜLKEDİR!!!

Türkler neden üstüne basa basa Kürd yok diyorlar, Kuzey Kürdistan’a “Doğu”, “Güney Doğu Anadolu Bölgesi” vs. diyorlar? Onlar Kürd kelimesinden kaçınarak, Kürdleri ve ülkesinin isimlerini değiştirerek, bir ULUS olan Kürdleri inkar ve imha etmek istiyorlar. İşte onun içindir ki ben şahsen her yerde durmadan Kürdlerin bir ULUS, Kürdistan’ın bir ÜLKE olduğunu ve bu ULUSUN, ULKENIN sömürgeciler tarafından IŞGAL edildiğini dile getirenlerdenim, çünkü Kürdlerin belli bir coğrafyası, dili, kültürü, beş bin yılı aşan tarihi ve diğer milletlerden ayrı olduğu bir gerçeği vardır! Bu gerçeği kim inkar ederse etsin sonuç alamayacaktır.

Bana göre her Kürd’ün dindarı, ateisti, sağcısı, solcusu, yeşilcisi, hırsızı, yankesicisi bu özgürlük ve bağımsızlık savaşında yerini almalıdır, çünkü bizler Kürd kültürüne ait olduğumuz için sömürgeciler aramızda fark gözetmeksizin bizi eziyor, sömürüyor ve baskı uyguluyorlar. Kısacası Kürdlere karşı topyekûn bir IMHA ve INKAR politikası olduğundan, bizimde onlara karşı savunmadan çok, TOPYEKÜN saldırıya geçip onları HERŞEYİYLE ülkemizden kovmamız gerekiyor.

Bu bağlamda, örneğin Kürdler arasında çok çeşitlilik, plüralizm, demokrasi olmazsa bizim GÜÇ toplamamızda zor olur. Düşmana taviz vermeden, onun ile uzlaşmadan kendi aramızda, -neyi savunursak savunalım, hangi düşüncede olursak olalım- KÜRD olduğumuz için ezildiğimizden ORTAK noktamız olan “KÜRDİSTANİLİK”te BİRLİK, daha doğrusu DAYANIŞMA ve ITTIFAKTA olmamız gerekmektedir.

Birlik, dayanışma, ittifak demek, başka düşüncede olup da Kürdistan’ın bağımsızlığını isteyen her Kürd ile KONSENSUS oluşturmak demektir. Yukarıda da değindiğim gibi düşman bize saldırınca sen komünistsin, yok muhafazakarsın, yok ateistsin, ya da şafi veya sünni, alevisin demiyor. Onlar bir bütün Kürd olduğumuzu ve kendi ülkelerini böleceğimizi düşünüyorlar ve bize saldırıyorlar. Oysa onlar tarafından beş parçaya bölünen Kürdistan’dır.

Son 30 yılda bir Kürd/Türk savaşı olmuştur. Türkler bu savaşın ismini bile koymak istememiş, onlara terörist demiş, Kürdlerin varlığını yine inkar etmiştir.

Aslında Türklerin Kürd Ulusal Hareketi’ne “terörist”, “bölücü” sıfatı yapıştırması bir anlamda Kürdleri ahmak yerine koymak anlamına da geliyor, çünkü sanki Kürdlerin dünyadan haberi yokmuş gibi, Kürd Gerillasını/Peşmergesini tanımıyormuş gibi aptalca konuşuyorlar. Oysa herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, fakat asil sorun Kürd milliyetçi ve komünistleri arasındadır. Bunlar ne yazık ki halende düşmana karşı ITTIFAKA gitmemişler, TOPYEKÜN ÜLKE SAVUNMASI YAPMIYORLAR, ITTIFAĞA gideceğe de benzemiyorlar.

Diğer ülkelere bakınca karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: Almanya’nın, Rusya’nın, ABD’nin ve diğer dünyadaki 195 devletin hepsinin komünist ve milliyetçileri aynı parlamentoda oturur, ülkenin savunması söz konusu olduğunda herifler sağcı-solcu demeden SAVUNMAYA geçerler. Peki, Kürdler de bu neden yok? Bana göre bunun nedeni ULUSAL BİLİNCİN olmamasından kaynaklanıyor. PKK, KDP/YNK’yi başka ülkelerin partileriymiş gibi ele almak bence körlüktür, çünkü bunlar ile birlikte 30’u aşkın diğer Kürd parti ve örgütleri Kürd tabanlı olduğundan KÜRDISTAN’ı SAVUNMADA ITTIFAĞA GITMEK ZORUNDADIRLAR! Bu şimdilik realitede böyle olmasa da Kürdler üzerine  yazan arkadaşlar bunu en azında düşüncede, yazılarında savunmalı, sıkça dile getirmelidirler.

ULUSAL ve POLİTİK BİLINÇ OLMAZSA OLMAZ!!!
Bunu bence her Kürd BILINCE çıkararak üstünde durmalıdır.

Benim kısaca BİRLİK, DAYANIŞMA ve ITTIFAKTA anladığım herkesin aidiyetleriyle olup ORTAK talepler etrafında TEK YÜREK, TEK YUMRUK olmaktır. İsteyen komünist olur sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için mücadele eder, isteyen anarşist olur, diğeri Müslüman, bir başkası alevi, şafi veya Zerdüşt… Tüm bunlar ÜLKEMIZI SAVUNMAKTA engel değil, tam tersine bizim KORUMAMIZ gereken ZENGINLIKLERIMIZDIR. Herkes DÜŞÜNCEDE ÖZGÜR OLSUN, yaşam üzerine rüyasını dile getirsin ama IŞGAL EDILMIS ÜLKESINIDE DÜŞMANDAN ILKIN KURTARSIN. Dinciyse birisi, dincimizdir, komünistse birisi komünistimizdir, sağcıysa birisi sağcımızdır. Sağcı dedim de aklıma gerçekten “Kürd faşistleri” geldi. Sahi Kürdistan’da Kürd faşistleri yani Türklerin MHP’si gibi aşırı sağcı bir parti veya örgüt var mı? Ben tanımıyorum ve bu nedenle Kürd toplumunun Orta Doğu’da DEMOKRASIYE en yakın toplum olarak görüyorum. Yani asıl sorun SÖMÜRGECILIKTIR! Sömürgeciliğe son verilmedikçe isterse Türkiye’de tam demokrasi olsun, hiçbir şey değişmez. İnsanlarımız yine aç susuz, perspektifsiz sokaklarda dolaşacak karın tokluğunu orada burada zor şartlar altında yaşamını geçirmek zorunda kalacaktır.

Zaten sorun, dil, kültür sorunu değildir. SORUN MILLI BIR SORUNDUR! YANI DEVLET VE TOPRAK SORUNUDUR! Bu nedenle:

  1. Birbirimize hakaret ve küfür etmeyelim. (Düşmana ne edilirse o müstahaktır) Hangi görüşü savunursak savunalım birbirimizle ORTAK AMACIMIZ için her zaman dayanışmada olalım. KÜRD KÜRD’e DÜŞMAN DEĞILDIR ve de OLAMAZ!
  2. HEDEF: BAGIMSIZ, BİRLEŞİK VE EN DEMOKRATIK KÜRDISTAN!
  3. Düşmana karşı bu hedefe ulaşmak için her yol ve yöntem meşrudur!

Alan Lezan, Frankfurt am Main – 23.11.2008 21:29

 

%d blogcu bunu beğendi: