Bağımsızlık için 5 Tez!

1) Bağımsızlık demek sömürgeciliğin Kürdistan’ın dört parçasında; siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik bütün egemenliğine son verilmesi demektir. Bunun için; a) askeri b) siyasi c) ekonomik d) kültürel muazzam PARTILER ÜSTÜ bir örgütlenmeye gitmek, Kürdistan’ın pazar birliğinde sağlayıp, kapitalist sisteme entegre olmasını sağlamak, çağdaş batılı ekonomik sosyal değer ve gerçekler olan serbest piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik sistemi savunmak.

2) Özerklik, otonomi, demokratik cumhuriyet ve benzeri tüm oluşumları reddetmek, fakat federasyonlaşmayı bağımsızlığa bir ön aşama oluşturduğu için tam desteklemek. Federasyon; iki ya da daha çok devletin tek bir devlet durumuna gelmek için oluşturdukları siyasal devletler birliğidir. Yani kısaca devlet içerisinde devlettir. Mevcut koşullarda Kürdistan’ın dört parçada bağımsızlaşması mümkün olmadığı için en asgari talebimiz dört parçada federasyon olmalıdır. Bağımsızlık Kürdlerin en doğal hakkıdır. Güney Kürdistan halkımız 25 Eylül 2017’de %70 katılımla %93’ü bağımsızlığa “evet” demiştir. İleriki aşamalarda somut koşullar el verirse bu doğal hakkımızı elbette kullanmak için gereken yapılacaktır.

3) Kürd anti-emperyalist, anti-kapitalist, daha doğrusu anti-Amerikancı olmamalıdır. Emperyalizmi, ABD-emperyalizmini durdurmak Kürdlerin işi değildir. ABD-Emperyalizmini ancak iki güç durdurabilir; 1) İçten; kendi isçi sınıfı ve “ezilen halkı” 2) Dıştan; Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa gibi ülkeler geliştikçe ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyasında geri tepebilir. Başkada hiçbir güç ABD’yi durduramaz. Asil önemli olan Kürdlerin ABD gibi devasa bir güçten nasıl yararlanacağıdır. ABD, Irak’a boşuna 500 milyar dolar harcamadı ve 5 binin üzerinde askeri ölmedi. Kürdler ve ABD’nin arasında bazı anlaşmazlıklar olduğu görünse de ABD’nin Kürdlere, Kürdlerin de ABD’ye ihtiyacının yanında bu iki ülkenin çıkarlarının birbirleriyle tamamen örtüştüğü bilinen bir gerçektir. Kimsenin kimseyi kandırdığı gibi bir durum söz konusu değildir. El eli yıkıyor, el dönüp yüzü yıkıyor. Bazı Kürd/Türk/Orta Doğu sol örgütlerinin anti-emperyalistlik, anti-Amerikancılık adı altında yaptıkları yabancı düşmanlığından öteye gitmiyor. Bunlar reel politika yapacaklarına, kendi kendilerini kandırıyorlar. Bunların ABD’ye gücü hiçbir zaman yetmedi ve yetmeyecekte. Bunların söyledikleri sadece laftan ibarettir ve amaç hedef şaşırtmaktır.

4) Kürdler basta ABD, Israil ve Avrupa olmak üzere dünyanın her ülkesi ile sıkı-fıkı ilişkilere girmeli, bizzat onların üniversitelerinde okuyup Kürdistan’a geri dönerek halkına hizmet etmelidirler.

5) Bütün zorluklara rağmen Orta Doğu halkları için özgürlükçü demokratik sistemin dayandığı evrensel insan hakları ve hukuku, sivil ve demokratik örgütlülük değerleri ve kurallarının oluşmaya başladığı laik bir devletin esas alındığı, her dinin özgürce ifade edebildiği Güney Kürdistan’daki sistemi her ne pahasına olursa olsun desteklemek ve geliştirmek. Demokratik Güney Kürd partileri (KDP/YNK/GORAN) kendi aralarındaki sorunları kardeşçe çözüp Güney Kürdistan’ı “cennete” çevirmeli, Güney’i diğer parçalara ve Orta Doğu’ya örnek bir ülke haline getirmelidirler.

Alan Lezan, 15.07.2019

 

%d blogcu bunu beğendi: